Home  >  Merkbescherming links  >  Modelbescherming

Modelbescherming

Het is mogelijk om de unieke vormgeving van een product of het unieke uiterlijk van een onderscheidende verpakking goed te beschermen tegen inbreuk door een derde. Dit kunt u tot stand laten komen door middel van een zogeheten modelregistratie. Het uiterlijk van uw product of kenmerkende onderdelen van uw product worden dan geregistreerd en daardoor beschermd.

Nieuwheid van de unieke vormgeving

Eén van de vereisten voor modelbescherming is dat de vormgeving ten tijde van de modelregistratie nieuw is ( geweest). Voor het Benelux en de Europese Unie gelden gelukkig een “12 maanden nieuwheidvereiste”. Dit houdt in dat het betreffende model zelfs rechtsgeldig mag worden geregistreerd als het model binnen maximaal 12 maanden vóór de aanvraagdatum voor het eerst openbaar is gemaakt of in gebruik is genomen. Het model hoeft dus niet helemaal nieuw te zijn.

Geografische gebieden

Het registreren van een model of modellen kan gelden voor het Benelux gebied, maar tegenwoordig kiezen klanten er voor om direct een Europese Unie Modelregistratie te laten plaatsvinden. De doorlooptijd van de registratieprocedure is dan ongeveer 2 tot 3 maanden en het tarief daarvoor is zeer gunstig. Modelregistratie is uiteraard ook mogelijk in landen buiten de Europese Unie.

Prioriteitsclaim

De juridische mogelijkheid van een prioriteitsclaim, ook genoemd het claimen van prioriteit, houdt in dat als u binnen 6 maanden na de aanvraagdatum van de eerste registratie ook registratie aanvragen in andere landen indient, de datum van het recht/bescherming van deze aanvullende registraties automatisch terugvloeit naar de datum van indiening van de eerste registratie. Met terugwerkende kracht dus.

Dit is bijvoorbeeld heel belangrijk voor modelbescherming in de Verenigde Staten, want daar geldt weer wel een volslagen nieuwheidsvereiste. Door gebruikmaking van de prioriteitsclaim kunt u dit probleem oplossen. In het buitenland wordt een modelregistratie een Design Patent genoemd.

Belangrijk: Betreft het een Model of een Octrooi ( Patent)?

Indien het product of verpakking waarvoor u een modelregistratie wenst tevens onderscheidende vernieuwende technieken bevat, dan doet u er verstandig aan om allereerst vast te stellen of deze technische werking niet zou kunnen worden beschermd onder het Octrooirecht. Wij kunnen u hierbij ook behulpzaam zijn.

Indien mocht blijken dat de techniek van uw product beschermd kan worden onder het Octrooirecht, dan zal allereerst de octrooiaanvrage moeten zijn ingediend en daarna pas de modelaanvrage. Voor een Octrooibescherming geldt namelijk een strikte nieuwheidvereiste. In Nederland spreken we dan over een Octrooi, maar internationaal spreken we over een Patent. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de beoordeling of het om een Modelregistratie zou gaan of een Octrooi c.q. Patent.

Merkbescherming verdient het juiste advies! En dit tegen de juiste prijs!