Home  >  Overige diensten links  >  Merkcreatie

Merkcreatie

Naast het onderzoeken en registreren van merken kunnen wij u ook behulpzaam zijn met het bedenken, de creatie en/of ontwikkelen van merknamen en logo’s.

Het is van belang dat uw merk is geregistreerd voordat u uw het merk in gebruik neemt.

Merkbescherming begint met het bedenken, creëren en kiezen van het juiste merk. Aangezien een merk volgens de Merkenwet een onderscheidingsteken is, is het juridisch gezien beter een merk te kiezen of te laten ontwikkelen dat onderscheidend is. Sterker nog, merken die niet onderscheidend zijn, bijvoorbeeld generieke benamingen, beschrijvende benamingen, of voor de hand liggende benamingen voor de betreffende producten en diensten, kunnen niet worden geregistreerd als merk en dus niet worden beschermd. De merkregistratie wordt dan gewoonweg geweigerd. U bent uw investering dan gewoon kwijt. Daarbij komt dan nog dat u geen alleenrecht heeft op uw merk.

Het komt maar al te vaak voor dat ondernemers, die hun merk wilden registreren  tegen een weigering van hun merkregistratie aanvraag c.q. depot zijn aangelopen.  Het merk kan dan niet beschermd worden, met alle risico’s van dien.

Tijdens merkregistratie aanvragen zijn er twee belangrijke gronden waardoor uw merkregistratie niet plaatsvindt en dus wordt geweigerd.

Onze merkcreatie

Het komt regelmatig voor dat een reclamebureau een merk creëert dat niet getoetst is op de  haalbaarheid, of dat dat ontwikkelde en  geleverde merk beschermd kan worden door middel van een merkregistratie.

Wij toetsen wel al direct de haalbaarheid van merkbescherming c.q. merkregistratie tijdens het creëren van een merk.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de creatie of het aanpassen of het ontwikkelen/ontwerpen van een juridische gedegen merk, dat wel geregistreerd en dus beschermd kan worden.

Dat geldt zowel voor een merknaam als een beeldmerk c.q. logo.

Door ons te gebruiken voor de merkcreatie of het aanpassen van uw merk voorkomt u deze uiterst vervelende situatie van een weigering van uw merkregistratie aanvraag.

 

Absolute gronden

De beoordeling of een merk voldoet aan de vereiste of het merk voldoende onderscheidend is of voldoende onderscheidende elementen bevat om te kunnen worden geregistreerd, wordt verricht door de merkenautoriteit van het betreffende land. Als uw merk als te weinig onderscheidend wordt beoordeeld, dan wordt uw merkregistratie aanvraag geweigerd. Dat wordt ook wel genoemd een geweigerd merk of een weigering van een merk aanvraag c.q. depot. U kunt uw merk dan dus niet registreren en dus ook niet beschermen.

Dit element van geweigerde merken komt over het algemeen meer voor bij merkregistratie aanvragen van woordmerken (merknamen).

Relatieve gronden

Met relatieve gronden wordt bedoeld “oudere identieke en/of gelijkende merkregistraties van anderen”.  Onderdeel van een merkregistratieprocedure is de mogelijkheid om een oppositie in te dienen tegen een nieuwe inbreuk makende merkregistratie aanvraag op grond van een oudere merkregistratie. Een oppositie is een ambtelijke bezwaarprocedure tegen de merkregistratie aanvraag zelf. Het lijkt op een rechtszaak, maar is geheel schriftelijk. In het geval dat die oppositieprocedure uiteindelijk in uw nadeel wordt beslist, dan wordt uw merkregistratie aanvraag ook door de betreffende merkenautoriteit geweigerd c.q. tegengehouden.

Merkbescherming verdient het juiste advies! En dit tegen de juiste prijs!