Merkregistratie aanvraag geweigerd? Wat nu?

Uw merk is geweigerd. Wat nu?                       

Het kan zijn dat een aanvraag voor een merkregistratie, ook wel genoemd depot, wordt geweigerd door een merkenautoriteit. Bijvoorbeeld het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, ook wel genoemd BBIE of BOIP, mag een merk weigeren in te schrijven als het niet of nauwelijks onderscheidend is. Het merk mag niet te algemeen van aard zijn of te beschrijvend  zijn voor de te beschermen producten of diensten. Er is een aantal regels waaraan een merk moet voldoen om geregistreerd te kunnen worden. Bijvoorbeeld, geografische aanduidingen worden vaak ook niet geaccepteerd.

Per jaar worden er duizenden merkregistraties geweigerd. Dat is zonde van de investering, want men krijgt het geld niet terug van het BOIP/ BBIE.

Het is dus belangrijk u goed te laten adviseren en uw merkregistratie te laten indienen door een gespecialiseerd merkenbureau. U kunt daarvoor uiteraard bij ons terecht.

Neem gerust vrijblijvend en kosteloos contact met ons op om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.

Merkbescherming verdient het juiste advies! En dit tegen de juiste prijs!