Home  >  Merkbescherming links  >  Merkbescherming

Ontwikkeling van het merk

Merkbescherming begint met het kiezen van het juiste merk. Aangezien een merk een onderscheidingsteken vormt is het juridisch gezien beter een merk te kiezen of te laten ontwikkelen dat onderscheidend is. Sterker nog, merken die niet onderscheidend zijn, bijvoorbeeld generieke benamingen, beschrijvende benamingen, of voor de hand liggende benamingen voor de betreffende producten en diensten, kunnen niet worden geregistreerd als merk en dus niet worden beschermd. Zie verder onze pagina: merkcreatie.

Tarief: Merkregistratie aanvraag vanaf €495 excl. btw.

Tarief: EU Merkregistratie aanvraag vanaf €1.150 excl. btw.

Onderzoek

Verder kan het van belang zijn om, voordat u in een merk gaat investeren en/of op de markt gaat brengen, onderzoek te laten verrichten of uw merk niet lijkt op een merk dat al door een ander is geregistreerd en dus beschermd is. De kans op toekomstige conflicten wordt hierdoor zoveel als mogelijk beperkt. Indien u uw merk al enkele jaren gebruikt zou een merkonderzoek niet meer zo van belang kunnen zijn en zou u direct tot een merkregistratie aanvraag kunnen overgaan.

Registratie

Merkbescherming komt o.a. tot stand door middel van merkregistratie in de daarvoor bestemde officiële merkenregisters. De stelregel is dat alleen een geregistreerd merk een beschermd merk is. Daarbij geldt dan ook nog “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Dit principe geldt over het algemeen voor alle merkenregisters, waar ook ter wereld.

Opposities, Oppositie procedure

Onderdeel van een merkregistratieprocedure is de mogelijkheid om een oppositie in te dienen. Een oppositie is een ambtelijke bezwaarprocedure tegen de merkregistratie aanvraag zelf. Het lijkt op een rechtszaak, maar is geheel schriftelijk. U mag een oppositie indienen tegen een nieuwe merkregistratie aanvraag van een ander, maar een ander mag ook een oppositie indienen tegen uw merkregistratie aanvraag.

Het spreekt voor zich dat bovengenoemde aangelegenheden binnen onze dienstverlening vallen, waardoor Merkenbureau Van Asselt het juiste adres is voor een gedegen, doeltreffende  en complete merkbescherming, zowel nationaal als internationaal.

Bewaking, Inbreukbestrijding & Conflictbehandeling

Als uw merk geregistreerd is dan doet u er verstandig aan om het betreffende merk te laten bewaken. Onze bewakingsdienst houdt in dat wij dagelijks bekijken of iemand anders voor  een merk dat identiek of gelijkend aan dat van u een merkregistratie aanvraag heeft ingediend. Een  merkregistratie aanvraag wordt ook wel merkdepot of depot genoemd. Indien dit het geval mocht zijn dan zullen wij u daarvan in kennis stellen en met u de mogelijkheden bespreken wat u daartegen kunt ondernemen. De Merkenwet en geldende jurisprudentie stellen immers dat u bij voorkeur vroegtijdig moet ageren tegen een inbreukmakend merk. Dus het niet op z’n beloop laten. Wij kunnen uiteraard de werkzaamheden met betrekking tot inbreukbestrijding en conflictbehandeling, zoals sommatiebrieven en het behandelen van opposities, op ons nemen.

Merkbescherming verdient het juiste advies! En dit tegen de juiste prijs!