home

Merkbescherming verdient het juiste advies! En, tegen de juiste prijs!
 
Merkenbureau Van Asselt combineert een hoge mate van kwaliteit van dienstverlening met een lage prijsstelling, waardoor u wel kunt profiteren van een hoge mate van expertise en ruime ervaring, maar daarvoor een lagere prijs betaalt dan doorgaans door een full-service merkenadviesbureau in rekening wordt gebracht.

Merkenbureau Van Asselt, het kàn anders!
 
Onze dienstverlening richt zich op de volgende onderdelen:

  • merkonderzoek
  • merkregistratie
  • merkbewaking
  • conflictbehandeling/bemiddeling (mediation)
  • modelonderzoek
  • modelregistratie
  • advies
  • merkcreatie
  • merkaudit
  • detachering

Ondernemers voor ondernemers.
 
Wij zijn zelf ondernemers, en houden dus rekening met de vraagstukken waar andere ondernemers mee te kampen hebben. Wij verkopen u geen knollen voor citroenen.

MERKBESCHERMING, EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VOOR ELKE ONDERNEMING!
 
Het beschermen van uw merk of merken is van uiterst belang voor een ondernemer, groot of klein. Dus ook voor startende ondernemers is merkbescherming een niet te onderschatten onderdeel van de bedrijfsvoering. Met uw merk onderscheidt u uw producten of diensten ten opzichte van uw concurrenten. Het merk fungeert als herkenningsteken voor uw producten en diensten en is een waarborg voor de markt dat de geleverde producten en diensten van u afkomstig zijn. Daarbij heeft u over het algemeen veel geld en tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen en op de markt brengen van uw merk (branding). Indien een merk reeds lange tijd wordt gebruikt en van wezenlijk belang is voor uw onderneming, dan vertegenwoordigd uw merk een bepaalde waarde, ook wel genaamd “goodwill”.

IS UW MERK (GOED) BESCHERMD?
 
Het spreekt voor zich dat u er niet mee geconfronteerd wil worden dat een derde (bijvoorbeeld uw concurrent), bedoeld of onbedoeld, gebruik zou gaan maken van uw merk of een gelijkend merk, zonder dat u daartegen iets zou kunnen ondernemen. Er zou dan verwarring in de markt kunnen ontstaan, of het zou kunnen leiden tot afbreuk aan de goede reputatie van uw merk. Beide gevallen zouden omzet- en afzetverlies aan uw zijde tot gevolg kunnen hebben.
 
Dit scenario zou kunnen ontstaan indien uw merk niet goed is beschermd. Hoe u uw merk het beste kan beschermen wordt beschreven op het tabblad “Merkbescherming” op deze website.